Ngày 23/1/2024 Aluminium centrum s.r.o., có văn phòng đăng ký tại Tvršická 7, Staňkovice 430 49, Cộng hoà Séc; đại diện bởi ông Marcel Kollmann – chức vụ: chủ sở hữu và giám đốc điều hành đã bổ  nhiệm ông Trần Văn Minh làm đại diện kinh doanh tại Việt Nam.

Ông TRẦN VĂN MINH được ủy quyền thay mặt Công ty Aluminium Centrum trong mọi vấn đề liên quan đến mua bán nguyên vật liệu tại Việt Nam.
Ông TRẦN VĂN MINH có các chứng chỉ sau:
• Mua nguyên liệu tại Việt Nam cho Aluminium centrum s.r.o.
• Đàm phán với các nhà cung cấp ở Việt Nam
• Ký kết hợp đồng với các nhà cung cấp ở Việt Nam
• Nhận hàng từ nhà cung cấp tại Việt Nam
• Thanh toán cho nhà cung cấp tại Việt Nam
• Tuyển chọn, Đào tạo kỹ thuật viên/ công nhân lành nghề (người Việt) vừa học vừa làm cho các nhà máy của Aluminium centrum

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *